Contributie SeniorenSport
Aalden, Dalen, Sleen en Zweeloo

De contributie voor deze lessen bedraagt € 4,-
per les. Dit tarief is mogelijk onder voorbehoud van subsidiemogelijkheden.
Het seizoen loopt van september t/m mei.
U ontvangt 2x per jaar een factuur en lesrooster voor de periode september t/m december en januari t/m mei.
De contributie kan als volgt worden betaald
U maakt de contributie over op rekeningnr. IBAN NL97 INGB 0005 7739 45, t.n.v. M.A. Dijt.
Óf u kunt mij een geldige doe-mee-pas tonen van de gemeente Coevorden.
Doe-mee-pas
Indien u afhankelijk bent van een inkomen rondom het sociaal minimum, biedt de gemeente Coevorden een mogelijkheid om gratis deel te nemen aan sport- of culturele groepen. Dit kan door het aanvragen van een doe-mee-pas.
Meer informatie over de doe-mee-pas vindt u op de website van de gemeente Coevorden. Klik hier voor de link.
Afmelden
Hieronder enkele afspraken met betrekking tot betaling en ziekte:
Afmelden, om welke reden dan ook kunt doen bij M.A. Dijt, telefonisch/whatsapp 06 – 23 59 34 40 of per e-mail naar info@bewegenmetplezier.net.
Als u om gezondheidsredenen (blessure, operatie of ziekte) langere tijd niet aan de lessen kunt deelnemen, dan kunt u in bijzondere gevallen een deel van de contributie terugontvangen.
Als u weer mee kunt doen dan voegt u zich weer bij uw groep.
Als u een keer ziek bent, met vakantie gaat of om andere redenen dan bovengenoemd, niet tijdens de les aanwezig kunt zijn, krijgt u het lesgeld niet terug.